BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo về việc mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 theo các thông tin như sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 

103.74.100.0/22

103.89.92.0/22

103.82.192.0/22

103.82.132.0/22

103.87.220.0/22

103.95.156.0/22

103.72.96.0/22

103.97.132.0/22

103.82.36.0/22

103.82.28.0/22

42.96.0.0/22

42.96.10.0/23

42.96.12.0/22

42.96.4.0/23
 

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h00 ngày 20/07/2022

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 22/07/2022

- Trạng thái: Hoàn tất đợt mở tái cấp.

VNNIC sẽ thông báo kết quả đợt mở tái cấp như sau:

TT Danh sách nộp hồ sơ Thời gian tiếp nhận Kết quả xử lý
1 Công ty TNHH MTV phần mềm iNET 20/7/2022 Cấp 01/22
2 Công ty Cồ phẩn CloudFly 20/7/2022 Cấp 03/22
3 Công ty Cổ phần Giải pháp hệ thống Long Vân 20/7/2022 Cấp 4/22
4 Công ty TNHH MTV Công nghệ Đại việt số 20/7/2022 Cấp 2/22 
5 Công ty Cổ phần VTC dịch vụ di động 20/7/2022 Cấp 01/22
6 Công ty Cổ phần giải pháp mạng Bạch Kim 20/7/2022 Cấp 01/22 và 01/23
7 Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver 20/7/2022 Cấp 01/23
8 Công ty TNHH Giải pháp mạng Tinh Vân 20/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
9 Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông LANIT 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
10 Công ty Cổ phần công nghệ 3S Việt Nam 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
11 Công ty TNHH Maxserver 20/7/2022 Hồ sơ chưa đầy đủ để xét cấp.
12 Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
13 Công ty TNHH VisualViet 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
14 Công ty TNHH VN Change Digital 21/7/2022 Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp
 
Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022