BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thông báo về việc mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 theo các thông tin như sau:

- Vùng địa chỉ IP còn trống: 

103.56.160.0/22

103.216.116.0/22

103.124.92.0/22

103.101.160.0/22

103.235.212.0/22

103.74.104.0/22

103.69.188.0/22

103.82.204.0/23
 

- Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 08h30 ngày 19/01/2022

- Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 16h30 ngày 21/01/2022

- Trạng thái: Hoàn thành

Danh sách các tổ chức đăng ký và kết quả xét cấp:

TT

Danh sách nộp hồ sơ

Thời gian tiếp nhận

Kết quả xử lý

1

Công ty TNHH Phần mềm Nhân Hòa

19/01/2022

Cấp 02 vùng /22

2

Công ty TNHH MTV phần mềm iNET

19/01/2022

Cấp 02 vùng /22

3

Công ty TNHH Maxserver

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

4

Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ viễn thông RVC

19/01/2022

Cấp 01 vùng /23

5

Công ty TNHH VisualViet

19/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp

6

Công ty TNHH VN Change Digital

19/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp

7

Công ty TNHH Công nghệ dịch vụ Vietserver

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

8

Công ty Cổ phần HTC Viễn thông quốc tế

19/01/2022

Cấp 01 vùng /22

9

Công ty Cổ phần Giải pháp mạng công nghệ HostVN

21/01/2022

Thông tin cung cấp trong hồ sơ chưa phù hợp nên không đủ điều kiện xét cấp

 

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022