MINISTRY OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
VIETNAM INTERNET NETWORK INFORMATION CENTER

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022

- Distribution of .VN Name Servers:

 

{关键字}

 - List of .VN Name Servers:

List

.vn DNS

Location

IP Address

Technology

1

  A.DNS-SERVERS.VN

  Oversea

  194.0.1.18

  2001:678:4::12

  Anycast

  IPv6

  DNSSEC

2

  B.DNS-SERVERS.VN

  HN - VN

  203.119.73.105

  2001:dc8:1:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 3

  C.DNS-SERVERS.VN

  HCM - VN

  203.119.38.105

  2001:dc8:c000:7::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 4

  D.DNS-SERVERS.VN

  DN - VN

  203.119.44.105

  2001:dc8:8000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 5

  E.DNS-SERVERS.VN

  HN -VN

  203.119.60.105

  2001:dc8:1000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 6

  F.DNS-SERVERS.VN

  HCM - VN

  203.119.68.105

  2001:dc8:d000:2::105

  LB

  IPv6

  DNSSEC

 7

  G.DNS-SERVERS.VN

  Oversea

  204.61.216.115

  2001:500:14:6115:ad::1

  Anycast

  IPv6

  DNSSEC

                     

 

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022