BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
158/2001/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 18/10/2001 Phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
09/2001/CT-TCBĐ Tổng cục Bưu điện Chỉ thị 30/11/2001 Triển khai thực hiện Quyết định 158/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính, viễn thông Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
17/2001/QĐ-TTG Chính phủ Quyết định 13/2/2001 Chuyển giao chức nǎng điều phối các hoạt động Internet ở Việt Nam
58-CT/TW Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Chỉ thị 17/10/2000 Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá
5035-CV/VPTW Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam Văn bản 17/10/2000 Hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 58-CT/TW
372/QĐ-TCBĐ Tổng cục Bưu điện (DGPT) Quyết định 28/04/2000 Quyết định thành lập Trung tâm thông tin mạng Internet Việt Nam (VNNIC)
Casino tặng tiền cược miễn phí cho thành viên mới 2022